02862702191

Lõi lọc nén Aqua Hàn Quốc

Với đủ các chiều dài 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch và các micron từ 0.5 micron, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150 micron

Lõi lọc nén Aqua Hàn Quốc được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất dùng lọc nước sạch, lọc hóa chất, lọc bia, lọc thực phẩm, lọc dược phẩm

Gọi ngay