02862702191

Màng RO công nghiệp và dân dụng

Màng RO GE, Màng RO Dow, Màng RO Vontron, Màng RO 8040, Màng RO 4040, Màng RO áp cao, Màng RO áp thấp

Công ty Môi trường Đông Châu cung cấp màng RO công nghiệp và dân dụng của Mỹ và Úc. Vỏ màng RO inox 8040 và Vỏ màng RO 4040. Vui lòng liên hệ 08 3910 0189

Gọi ngay