02862702191

Lõi than hoạt tính

Lõi than hoạt tính Maxtec của Mỹ và Lõi than CTO Đài Loan

Lõi than hoạt tính hấp thụ mùi, khí độc, ion kim loại nặng và màu trong nước. Than hoạt tính cũng dùng để hấp thụ màu trong dầu ăn

Gọi ngay