02862702191

Lõi lọc Aqua Hàn Quốc

Lõi lọc sợi quấn CPP Aqua, Lõi lọc giấy xếp Clean Green, Lõi lọc nén BDM Aqua Hàn Quốc

Kích thước từ 10 inch, 20 inch, 30 inch, 40 inch với nhiều cấp độ lọc 0.5 micron, 1 micron, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 micron. Kiểu lõi DOE hai đầu bằng, hoặc đầu Oring 226/ đầu nhọn, đầu Oring 226/ đầu bằng, đầu Oring 222/ nhơn, Oring 222/ bằng

Gọi ngay