02862702191

Lõi lọc sợi quấn Aqua Hàn Quốc

Chiều dài từ 10 inch, 20, 30, 40 inch và độ lọc từ 0.5 micron, 1, 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200 micron

Lõi lọc sợi quân CPP Aqua Hàn Quốc được dùng rộng rãi trong lọc nước sinh hoạt, lọc nước sạch cho sản xuất công nghiệp, lọc hóa chất, lọc thực phẩm, lọc thuốc

Gọi ngay