02862702191

Sản phẩm Lọc chất lỏng và Lọc không khí công nghiệp

Lõi lọc, túi lọc, vải lọc, bình lọc chất lỏng. Strainer, Bình lọc lõi, bình lọc túi, giấy lọc PTN và Giấy lọc cặn Công nghiệp

Vải lọc bụi, túi lọc bụi, khung lọc khí thô, Khung Medium, khung Hepa và Bông lọc bụi. Bông thủy tinh, giấy lọc phòng sơn và lõi lọc khí nén

Gọi ngay