0901325489

Túi lọc sữa 3M

Túi lọc sữa 3M

Túi lọc sữa 3M

Túi lọc sữa 3M lưu lượng lớn

- Túi lọc sữa 3M lưu lượng lớn là các bộ lọc túi truyền thống trong việc thiết kế và sản xuất các sáng tạo và đột phá. 

- Dựa trên một sự hiểu biết đầy đủ và kinh nghiệm tích lũy tăng khả năng lọc sâu, tính năng lắp đặt túi nhỏ và dễ dàng để sử dụng các tính năng, các cấu trúc lỗ tăng dần qua các lớp giúp nâng cao hiệu quả lọc sâu, và có thể được gắn trong một chiếc túi lọc chuẩn .

- Túi lọc sữa 3M lưu lượng lớn cấu trúc đặc biệt để đơn vị tăng diện tích lọc túi lọc 62%, vì vậy mà nó:  tạp chất nắm bắt hiệu quả là xuất sắc hơn, khối lượng lọc trên một đơn vị tăng lên đáng kể hơn bốn lần trong một cuộc sống túi lọc truyền thống , túi lọc loại bỏ, thời gian thay thế kéo dài, giảm chi phí lao động và nguyên liệu .

- Túi lọc sữa 3M lưu lượng lớn sẽ được triết lý thiết kế thủy động lực khoa học nhất áp dụng cho các đơn vị bộ lọc và hỗ trợ việc thiết kế, chất liệu lọc hỗ trợ hoàn toàn100%.

- Túi lọc sữa 3M lưu lượng lớn ráo nước, để tránh ô nhiễm thứ cấp hạ lưu. 

- Lọc chính xác: 0.5,1,3,5,10,20,40,70,100,120μm 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

đông châu chuyên cung cấp sản phẩm lọc chính hãng & gia công

 

băng keo 3m chính hãng việt nam

sản phẩm bảo hộ lao động công ty đông châu

Gọi ngay